Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Sprawdza, czy znak jest mniejszy od drugiego.
Oblicza długość ciągu.
Szuka pierwszego wystąpienia znaku w ciągu.
Sprawdza, czy znaki reprezentowane jako int_type są równe.
Sprawdza, czy znaki są równe.
Znak końca pliku.
Kopiuje znaki.
Przypisuje wartość jednego znaku do drugiego lub wypełnia zakres podanym znakiem.
Porównuje określoną liczbę znaków.
Wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej.
Wartość bezwzględna liczby.
Pozostałe funkcje matematyczne.
Rozsyła określone dane do wszystkich procesów w grupie.
Wysyła dane do określonego procesu.
Odbiera dane z określonego procesu.
Metoda redukowania danych.