Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Inicjalizuje mechanizm MPI.
Pobiera ilość dostępnych procesów.
Pobiera identyfikator procesu.
Konwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w » Dokumentacjaczasie lokalnym.
Kończy pracę z biblioteką Allegro.
Usuwa bitmapę z pamięci.
Tworzy pustą bitmapę.
Zwraca kod ASCII wciśniętego klawisza.
Sprawdza, czy wciśnięto klawisz.
Obsługa klawiatury.
Zarządzanie bitmapami, rysowanie itp.
Operacje na łańcuchach znaków.
Inne standardowe elementy języka C++.
Spotykane rodzaje licencji.
Destruktor.
Zamienia wartości dwóch obiektów.