Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Typ wyliczeniowy określający rodzaj komunikacji.
Wstrzymuje pracę procesu aż do wywołania tej funkcji przez wszystkie procesy należące do grupy.
Obliczanie równoległe. Wynik operacji trafia do jednego, wybranego procesu.
Kończy pracę w trybie MPI.
Inicjalizuje mechanizm MPI.
Pobiera ilość dostępnych procesów.
Pobiera identyfikator procesu.
Konwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w » Dokumentacjaczasie lokalnym.
Kończy pracę z biblioteką Allegro.
Usuwa bitmapę z pamięci.
Tworzy pustą bitmapę.
Zwraca kod ASCII wciśniętego klawisza.
Sprawdza, czy wciśnięto klawisz.
Obsługa klawiatury.
Zarządzanie bitmapami, rysowanie itp.
Operacje na łańcuchach znaków.