Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zaokrąglanie liczby w górę.
Zaokrąglanie liczby w dół.
Przerywa działanie aplikacji.
Kończy działanie aplikacji po zwolnieniu zasobów globalnych.
Zwraca liczbę cykli, które upłynęły od chwili uruchomienia programu.
Konstruktor.
Zagadnienia niesklasyfikowane.
Stosowane narzędzia w programowaniu współbieżnym.
Zaślepka - sekcja krytyczna już istnieje.
Zaślepka - sekcja krytyczna już istnieje.
Model klasy, który posiada implementację określonych metod.
Model klasy, który posiada implementację określonych metod.
Destruktor.
Bezpieczny mechanizm do synchronizacji dostępu do danych pomiędzy » Dokumentacjawątkami.
Zakładanie » Dokumentacjasekcji krytycznej o ograniczonym zasięgu.
Dziedzina programowania, zajmująca się » Dokumentacjawspółbieżnością.