Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Ustawia funkcję do wywołania przed zakończeniem programu.
Kończy działanie aplikacji nie zwalniając zasobów globalnych.
Czyszczenie bufora.
Zamienia wszystkie wystąpienia wartości.
Kopiuje elementy od końca.
Szuka wystąpienia elementu.
Szuka elementu spełniającego warunek.
Zlicza wystąpienia elementu.
Kopiuje elementy.
Zlicza wystąpienia elementów spełniających warunek.
Wypełnia zakres wartością.
Wywołuje funkcję dla każdego elementu.
Sprawdza, czy elementy w dwóch zakresach są równe.
Konwertuje strukturę » standard Ctm na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas.
Konwertuje » standard Ctime_t na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas.
Zwraca » Dokumentacjaczas lokalny w postaci » standard Ctime_t.