Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Wydzielony fragment kodu, wykonywany sekwencyjnie w programie wielowątkowym.
Zakłada sekcję krytyczną (metoda blokująca).
Zdejmuje sekcję krytyczną.
Konstruktor.
Ustawia funkcję do wywołania przed zakończeniem programu.
Kończy działanie aplikacji nie zwalniając zasobów globalnych.
Czyszczenie bufora.
Zamienia wszystkie wystąpienia wartości.
Kopiuje elementy od końca.
Szuka wystąpienia elementu.
Szuka elementu spełniającego warunek.
Zlicza wystąpienia elementu.
Kopiuje elementy.
Zlicza wystąpienia elementów spełniających warunek.
Wypełnia zakres wartością.
Wywołuje funkcję dla każdego elementu.