Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Sprawdza, czy elementy w dwóch zakresach są równe.
Konwertuje strukturę » standard Ctm na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas.
Konwertuje » standard Ctime_t na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas.
Zwraca » Dokumentacjaczas lokalny w postaci » standard Ctime_t.
Konwertuje strukturę » standard Ctm na dowolnie sformatowaną datę lub czas.
Pozwala alokatorowi obiektów jednego typu na alokowanie obiektów innego typu.
Standardowy alokator.
Niszczy obiekt.
Tworzy obiekt.
Destruktor.
Alokuje pamięć.
Zwalnia pamięć.
Maksymalna liczba elementów.
Zwraca adres elementu.
Konstruktor.
Zwraca różnicę czasu między dwoma argumentami » standard Ctime_t.