Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Liczba cykli zegara na sekundę.
Typ do przechowywania liczby cykli zegara.
Konwertuje strukturę » standard Ctm do » standard Ctime_t.
Czas obowiązujący w lokalnej strefie czasowej.
Uniwersalny czas koordynowany.
Czas środkowoeuropejski.
Pojęcia związane z czasem.
Pozostałe pojęcia.
Terminologia związana ze znakami.
Funkcja orzekająca o spełnieniu warunku.
Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą lub literą alfabetu.
Znak, który jest cyfrą lub literą alfabetu.
Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjaznakiem drukowalnym ale nie jest » Dokumentacjaznakiem alfanumerycznym ani spacją.
Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjaznakiem graficznym.
Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjaznakiem drukowalnym.
Znaki, które są widoczne na ekranie jak i w druku.