Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Metoda typu final nie może być przesłaniana w klasach potomnych.
Deklaracja metody występująca w klasie pochodnej musi występować w klasie bazowej jako metoda wirtualna.
Niniejszy artykuł omawia zagnieżdżanie wywołań języka Python w programach napisanych w C/C++ przy użyciu Python C API.
5. Kontener tablicy (std::vector).
Rozdział 2. Opisuje zalecane postacie funkcji main, jak tworzy się okna w SFML w trybie okienkowym i pełnoekranowym oraz jak zbudowana jest pętla główna programu.
Rozdział 5. Opisuje zalecane postacie funkcji main, jak tworzy się okna w SFML 2.0 w trybie okienkowym i pełnoekranowym oraz jak zbudowana jest pętla główna programu.
Rozdział 20. Jak umieszczać dane różnego rodzaju (obrazy, dźwięki, teksty i inne) wewnątrz tworzonej aplikacji.
Główna przestrzeń nazw tej biblioteki.
Wczytywanie danych z wejścia oraz liczenie węzłów i atrybutów.
Iteratory węzłów podrzędnych oraz atrybutów.
Podstawowe narzędzia XML.
Przekazywanie danych XML na wyjście.
Lista flag używanych przy przetwarzaniu oraz tworzeniu danych XML.
Zwraca długość łańcucha znaków (w znakach).
Lista plików nagłówkowych tej biblioteki.
Sprawdza, czy oba iteratory wskazują na ten sam atrybut.