Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwraca wskaźnik do atrybutu.
Przechodzi do poprzedniego atrybutu przez dekrementację.
Przechodzi do następnego atrybutu przez inkrementację.
Zwraca referencję do atrybutu.
Sprawdza, czy oba iteratory nie wskazują tego samego atrybutu.
Tworzy obiekt tej klasy.
Iterator wskazujący na atrybut.
Sprawdza, czy oba iteratory nie wskazują tego samego węzła.
Sprawdza, czy oba iteratory wskazują na ten sam węzeł.
Przechodzi do poprzedniego węzła podrzędnego przez dekrementację.
Przechodzi do następnego węzła podrzędnego przez inkrementację.
Zwraca wskaźnik do węzła podrzędnego.
Zwraca referencję do węzła podrzędnego.
Tworzy obiekt tej klasy.
Iterator wskazujący na węzeł podrzędny.
Dostarczanie własnej implementacji.