Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Wczytuje dane do pamięci.
Umożliwia pobranie danych wejściowych (zazwyczaj z pliku).
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_pi
.
Przekazuje na wyjście podany węzeł.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_element
.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_doctype
.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_declaration
.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_data
.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_comment
.
Przekazuje na wyjście dane węzłów podrzędnych.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_cdata
.
Przekazuje dane atrybutów do iteratora wyjściowego.
Sprawdza, czy tekst zawiera określony znak.
Wypełnia iterator wyjściowy określoną ilością tych samych znaków.
Kopiuje znaki przekształcając znaki specjalne na odwołania znakowe.
Kopiuje znaki z podanego przedziału do iteratora wyjściowego.