Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zapobiega wyrzucaniu wyjątków w przypadku błędu.
Liczy ilość atrybutów.
Liczy ilość węzłów podrzędnych.
Zwraca rozmiar danych.
Zwraca wskaźnik do danych.
Wczytuje dane do pamięci.
Umożliwia pobranie danych wejściowych (zazwyczaj z pliku).
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_pi
.
Przekazuje na wyjście podany węzeł.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_element
.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_doctype
.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_declaration
.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_data
.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_comment
.
Przekazuje na wyjście dane węzłów podrzędnych.
Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_cdata
.