Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Nie zmienia danych źródłowych podczas przetwarzania tekstu.
Używa domyślnych ustawień podczas przetwarzania tekstu.
Usuwa wszystkie białe znaki znajdujące się przed oraz za danymi węzłów.
Zamienia ciąg białych znaków na jedną spację podczas przetwarzania tekstu.
Włącza sprawdzanie nazw znaczników zamykających podczas przetwarzania tekstu.
Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_pi
 podczas przetwarzania tekstu.
Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_doctype
 podczas przetwarzania tekstu.
Wyłącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_data
 podczas przetwarzania tekstu.
Ignoruje wartości węzłów rodzaju
rapidxml::node_element
 podczas przetwarzania tekstu.
Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_comment
 podczas przetwarzania tekstu.
Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_declaration
 podczas przetwarzania tekstu.
Wyłącza obsługę UTF-8 i używa ośmiobitowych znaków przy przetwarzaniu tekstu.
Nie przekształca odwołań znakowych w przetwarzanym tekście.
Nie umieszcza znaków zerowych w przetwarzanym tekście.
Wyłącza tworzenie wcięć w przekazywanych danych XML.
Podstawowe znaczniki zaczerpnięte z HTML'a do formatowania treści dokumentu.