Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Usuwa ostatni atrybut.
Usuwa pierwszy atrybut.
Usuwa wszystkie atrybuty.
Dokument omawia referencje, polimorfizm funkcji i inne własności funkcji.
Usuwa ostatni węzeł podrzędny.
Usuwa pierwszy węzeł podrzędny.
Wstawia atrybut na końcu.
Wstawia atrybut na początku.
Wstawia atrybut przed wybranym atrybutem.
Usuwa wskazany węzeł podrzędny.
Usuwa wszystkie węzły podrzędne.
Wstawia węzeł podrzędny na końcu.
Wstawia węzeł podrzędny na początku.
Wstawia węzeł podrzędny przed wybranym węzłem podrzędnym.
Zwraca wskaźnik do ostatniego atrybutu.
Zwraca wskaźnik do pierwszego atrybutu.