Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Rozdział 34. Omówienie obszaru powiadomień na pasku zadań: tworzenie i usuwanie ikony, dymki i balonowe komunikaty.
Rozdział 30. Omówienie suwaka poziomego i pionowego od podstaw: tworzenie, inicjalizacja oraz jego obsługa czyli przesuwanie.
Rozdział 30. Opisane zostało tworzenie toolbaru oraz umieszczanie na nim przycisków. Omówiono także obsługę komunikatów generowanych przez tą kontrolkę.
Rozdział 18.
Rozdział 9. Omówienie różnic pomiędzy dialogami modalnymi a niemodalnymi. Zawarto również informacje, w jaki sposób zapewnić domyślną obsługę klawisza Tab dla wszystkich typów okien.
Rozdział 2. Tworzenie pierwszych kontrolek za pomocą WinAPI. Omówione kontrolki: przyciski, pola tekstowe, listy elementów i listy rozwijalne oraz paski do scrollowania. Ponadto w rodziale znalazły się informacje jak wstawiać elementy statyczne do okna takie jak tekst, ikony czy też obrazki. Rozdział opisuje również w jaki sposób obsługuje się zdarzenia kontrolek i jak rozpoznawać z której kontrolki dotarł komunikat do procedury obsługującej komunikaty. W rozdziale zawarto ponadto wprowadzenie do obsługi czcionek oraz podstawowe informacje o checkboxach i radiobuttonach.
Artykuł opisuje w jaki sposób można utworzyć aplikację okienkową, która posiada samodzielnie zdefiniowany wygląd okna aplikacji.