Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwraca wskaźnik do pierwszego atrybutu.
Zwraca wskaźnik do poprzedniego węzła zawartego w tym samym węźle nadrzędnym.
Zwraca wskaźnik do następnego węzła zawartego w tym samym węźle nadrzędnym.
Zwraca wskaźnik do ostatniego węzła.
Zwraca wskaźnik do pierwszego węzła.
Zwraca wskaźnik do dokumentu zawierającego ten węzeł.
Tworzy pusty węzeł podanego rodzaju.
Węzeł dokumentu XML.
Ustawia funkcje przydzielające i zwalniające pamięć.
Niszczy pole pamięci i zwalnia przydzielone miejsce.
Zwalnia zajmowaną pamięć.
Kopiuje węzeł oraz zawarte w nim węzły podrzędne i atrybuty.
Zwraca obraz zawierający wyrenderowane znaki graficzne.
Przydziela pamięć na łańcuch znaków.
Przydziela pamięć na nowy atrybut.
Przydziela pamięć na nowy węzeł.