Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Funkcja do obsługi błędów (zdefiniowana przez programistę).
Tworzy puste pole pamięci używające domyślnych funkcji do jej przydzielania.
Tworzy pusty dokument XML.
Artykuł opisuje jak zapisywać i odczytywać dane binarne z pliku, oraz w jakie pułapki można wpaść, próbując.
Rozdział 6. Teoria ogólna o zdarzeniach w bibliotece SFML 2.0; omówienie obsługi zdarzeń takich jak: zamykanie okna, obsługa myszy i klawiatury oraz ich praktyczne przykłady. Ponadto opis ogólny pozostałych zdarzeń biblioteki SFML takich jak np. joystick.
Kompleksowa informacja o książkach jakie warto przeczytać na danym poziomie zaawansowania. Artykuł jest luźnym tłumaczeniem odpowiedzi udzielonej na stackoverflow.
Rozdział 6. Niniejszy rozdział przedstawia w jaki sposób poruszać się po stosie wywołań metod i funkcji w debuggerze GDB.
Rozdział 5. W niniejszym rozdziale omówiono polecenia umożliwiające wyświetlanie wartości zmiennych lokalnych, globalnych oraz zmiennych o określonej nazwie.
Zwraca wskaźnik do nadrzędnego węzła.
Rozdział 4. Niniejszy rozdział opisuje podstawowe polecenia, służące do debugowania aplikacji.
W niniejszym rozdziale zaprezentowano w jaki sposób można wstawiać dodatkowe instrukcje debuggerem GDB w trakcie działania aplikacji.
Rozdział 3. Niniejszy rozdział koncentruje się na konfiguracji aplikacji GDB tak, aby było możliwe śledzenie błędów dla aplikacji debugowanych zdalnie jak i lokalnie.
Ustawia lub pobiera nazwę elementu.
Ustawia lub pobiera wartość elementu.
Zwraca długość wartości elementu bez uwzględniania znaku zerowego.
Zwraca długość nazwy elementu bez uwzględniania znaku zerowego.