Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Tworzy pusty obiekt tej klasy.
Zwraca wskaźnik do poprzedniego atrybutu.
Zwraca wskaźnik do następnego atrybutu.
Usuwa wszystkie węzły oraz pole pamięci należące do dokumentu.
Zwraca wskaźnik do dokumentu XML, który zawiera ten atrybut.
Tworzy pusty atrybut dokumentu XML.
Atrybut dokumentu XML.
Korzeń dokumentu XML w hierarchii DOM.
Przetwarza łańcuch znaków zakończony znakiem zerowym.
Zwraca opis błędu.
Zwraca wskaźnik do miejsca wystąpienia błędu.
Tworzy obiekt tej klasy.
Biblioteka do tworzenia i przetwarzania dokumentów XML.
Zapisuje określoną ilość danych do wskazanego strumienia.
Zapisuje łańcuch znaków do wskazanego strumienia.
Zapisuje łańcuch znaków do standardowego strumienia wyjścia (» standard Cstdout).