Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zamienia obiekty strumieni (z wyjątkiem powiązanego bufora).
Zapisuje dane do powiązanej sekwencji wyjściowej.
Ustawia pozycję wskaźnika zapisywania danych.
Wstawia dane do strumienia.
Zwraca pozycję wskaźnika zapisującego dane.
Umożliwia wykonywanie operacji wyjściowych wysokiego poziomu na strumieniach znaków.
Umożliwia wykonywanie operacji wejściowych wysokiego poziomu na strumieniach znaków.
Wstawia znak do strumienia.
Wstawia określoną liczbę znaków do strumienia.
Zastępuje obiekt bufora.
Tworzy obiekt tej klasy.
Niszczy obiekt tej klasy.
Wysyła znaki z obszaru zapisywania na wyjście.
Ustawia wskaźniki określające początek, następny znak oraz koniec sekwencji wejściowej.
Ustawia wskaźniki określające początek, następny znak oraz koniec sekwencji wyjściowej.
Pomija określoną liczbę znaków w obszarze pobierania.