Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Umożliwia wykonywanie operacji wyjściowych wysokiego poziomu na strumieniach znaków.
Umożliwia wykonywanie operacji wejściowych wysokiego poziomu na strumieniach znaków.
Wstawia znak do strumienia.
Wstawia określoną liczbę znaków do strumienia.
Zastępuje obiekt bufora.
Tworzy obiekt tej klasy.
Niszczy obiekt tej klasy.
Wysyła znaki z obszaru zapisywania na wyjście.
Ustawia wskaźniki określające początek, następny znak oraz koniec sekwencji wejściowej.
Ustawia wskaźniki określające początek, następny znak oraz koniec sekwencji wyjściowej.
Pomija określoną liczbę znaków w obszarze pobierania.
Pomija określoną liczbę znaków w sekwencji wyjściowej.
Zwraca wskaźnik do początku obszaru zapisywania danych.
Zwraca wskaźnik do obecnego znaku w obszarze zapisywania danych.
Zwraca wskaźnik do końca obszaru zapisywania danych.
Zwraca wskaźnik do obecnego znaku w obszarze pobierania danych.