Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Pomija określoną liczbę znaków w sekwencji wyjściowej.
Zwraca wskaźnik do początku obszaru zapisywania danych.
Zwraca wskaźnik do obecnego znaku w obszarze zapisywania danych.
Zwraca wskaźnik do końca obszaru zapisywania danych.
Zwraca wskaźnik do obecnego znaku w obszarze pobierania danych.
Zwraca wskaźnik do początku obszaru pobierania danych.
Zwraca wskaźnik do końca obszaru pobierania danych.
Zamienia zawartość buforów strumieni dwóch obiektów tej klasy.
Kopiuje obiekt tej klasy.
Tworzy obiekt tej klasy.
Odczytuje znaki z powiązanej sekwencji wejściowej do obszaru pobierania i zwiększa wartość następnego wskaźnika.
Wstawia znak na końcu strumienia (może cofnąć wszystkie dane o jeden znak).
Odczytuje znaki z powiązanej sekwencji wejściowej do obszaru pobierania danych.
Umożliwia synchronizację danych bufora strumienia.
Synchronizuje dane bufora strumienia.
Dekrementuje wskaźnik odczytu danych, a następnie zwraca znak, na który wskazuje ten wskaźnik.