Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zapisuje jeden znak do sekwencji wyjściowej.
Umożliwia zniszczenie obiektu klasy pochodnej przez usunięcie wskaźnika do tej klasy.
Umożliwia odczytanie określonej liczby znaków i umieszczenie ich w tablicy.
Odczytuje określoną liczbę znaków i umieszcza je w tablicy.
Odczytuje jeden znak z sekwencji wejściowej.
Przesuwa sekwencję wejściową o jeden znak, a następnie odczytuje jeden znak.
Odczytuje jeden znak, a następnie przesuwa sekwencję wejściową o jeden znak.
Zwraca liczbę znaków dostępnych do odczytania.
Ustawia bezwzględną pozycję wskaźnika odczytu lub zapisu.
Otrzymuje informacje o zmianie bezwzględnej pozycji wskaźnika odczytu i zapisu.
Otrzymuje informacje o zmianie względnej pozycji wskaźnika odczytu i zapisu.
Ustawia względną pozycję wskaźnika odczytu i zapisu.
Ustawia zawartość bufora strumienia.
Otrzymuje informacje o zmianie bufora strumienia.
Zwraca informacje o obecnych ustawieniach lokalnych.
Otrzymuje informacje o zmianie ustawień lokalnych.