Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Ustawia zawartość bufora strumienia.
Otrzymuje informacje o zmianie bufora strumienia.
Zwraca informacje o obecnych ustawieniach lokalnych.
Otrzymuje informacje o zmianie ustawień lokalnych.
Zmienia ustawienia lokalne.
Umożliwia wykonywanie operacji wejściowych i wyjściowych na strumieniach znaków.
Synchronizuje bufor wejściowy z danymi w strumieniu.
Zamienia obiekty strumieni (z wyjątkiem powiązanego bufora).
Odczytuje pojedynczy znak lub łańcuch znaków ze strumienia.
Klasa typu sealed nie może być dziedziczona.
Metoda typu sealed nie może być przeciążana w klasach potomnych.
Tworzy obiekt sentry umożliwiający przygotowanie strumienia do formatowania wejścia.
Odpowiada za przygotowanie strumienia do operacji wejścia.
Określa, czy poprzednie operacje wykonane na strumieniu zakończyły się sukcesem.
Odczytuje określoną liczbę znaków i umieszcza je w tablicy.
Zwraca wskaźnik pozycji odczytu danych obecnego strumienia wejściowego.