Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Umieszcza ostatni odczytany znak z powrotem w strumieniu wejściowym.
Zapisuje tekst sformatowany do wskazanego strumienia.
Wypisuje tekst sformatowany na standardowym strumieniu wyjścia.
Ustawia lub przesuwa pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia.
Przesuwa kursor odczytu/zapisu danych na początek wskazanego strumienia.
Ustawia pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia.
Pobiera aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia.
Zwraca aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia.
Typ danych, używany do określania położenia danych w strumieniu.
Narzędzia umożliwiające poruszanie się po strumieniu danych.
Rozdział 16. W lekcji omówiono w jaki sposób generuje się losowe liczby całkowite.
Określa pierwszy znak jaki ma zostać zwrócony przez następną operację odczytu danych ze strumienia.
Umożliwia przypisanie bufora na dane o podanej wielkości do wskazanego strumienia oraz określenie sposobu jego użycia.
Umożliwia przypisanie bufora na dane do wskazanego strumienia.
Wartość określająca minimalny wymagany rozmiar bufora przekazywanego do funkcji » standard Csetbuf.
Wymusza przeniesienie buforowanych danych do strumienia.