Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Przesuwa wskaźnik odczytu danych strumienia względem określonego miejsca.
Odczytuje dane ze strumienia do napotkania znaku nowej linii.
Pomija znaki w strumieniu wejściowym.
Wstawia znak na początku strumienia wejściowego.
Odczytuje znaki ze strumienia.
Umieszcza ostatni odczytany znak z powrotem w strumieniu wejściowym.
Zapisuje tekst sformatowany do wskazanego strumienia.
Wypisuje tekst sformatowany na standardowym strumieniu wyjścia.
Ustawia lub przesuwa pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia.
Przesuwa kursor odczytu/zapisu danych na początek wskazanego strumienia.
Ustawia pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia.
Pobiera aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia.
Zwraca aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia.
Typ danych, używany do określania położenia danych w strumieniu.
Narzędzia umożliwiające poruszanie się po strumieniu danych.
Rozdział 16. W lekcji omówiono w jaki sposób generuje się losowe liczby całkowite.