Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Sprawdza czy wystąpił błąd w strumieniu.
Część IV. W niniejszej części kursu omówiono obsługę plików tekstowych w trybie do odczytu.
Standardowy strumień wejścia.
Standardowy strumień wyjścia.
Standardowy strumień błędów.
Rozdział 14. Sterowanie przebiegiem programu za pomocą instrukcji switch ... case oraz omówienie działania instrukcji sterującej break.
Artykuły, które zostały napisane przez użytkowników naszego serwisu i dotyczą biblioteki SFML w wersji 2.0 lub nowszej.
Standardowe wyjątki języka C++
Modyfikuje przechowywany tekst poprzez dopisanie podanego łańcucha znaków na koniec tekstu.
Sprawdza czy lewy obiekt jest różny od prawego.
Sprawdza czy lewy obiekt jest równy prawemu.
Łączy dwa stringi.
Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy leksykograficznie od prawego.
Sprawdza czy lewy obiekt jest większy lub równy leksykograficznie prawemu.
Sprawdza czy lewy obiekt jest większy leksykograficznie od prawego.
Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy lub równy leksykograficznie prawemu.