Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Określa pierwszy znak jaki ma zostać zwrócony przez następną operację odczytu danych ze strumienia.
Umożliwia przypisanie bufora na dane o podanej wielkości do wskazanego strumienia oraz określenie sposobu jego użycia.
Umożliwia przypisanie bufora na dane do wskazanego strumienia.
Wartość określająca minimalny wymagany rozmiar bufora przekazywanego do funkcji » standard Csetbuf.
Wymusza przeniesienie buforowanych danych do strumienia.
Sprawdza czy wystąpił błąd w strumieniu.
Część IV. W niniejszej części kursu omówiono obsługę plików tekstowych w trybie do odczytu.
Standardowy strumień wejścia.
Standardowy strumień wyjścia.
Standardowy strumień błędów.
Rozdział 14. Sterowanie przebiegiem programu za pomocą instrukcji switch ... case oraz omówienie działania instrukcji sterującej break.
Artykuły, które zostały napisane przez użytkowników naszego serwisu i dotyczą biblioteki SFML w wersji 2.0 lub nowszej.
Standardowe wyjątki języka C++
Modyfikuje przechowywany tekst poprzez dopisanie podanego łańcucha znaków na koniec tekstu.
Sprawdza czy lewy obiekt jest różny od prawego.
Sprawdza czy lewy obiekt jest równy prawemu.