Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Łączy dwa stringi.
Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy leksykograficznie od prawego.
Sprawdza czy lewy obiekt jest większy lub równy leksykograficznie prawemu.
Sprawdza czy lewy obiekt jest większy leksykograficznie od prawego.
Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy lub równy leksykograficznie prawemu.
Zwraca wsteczny iterator wskazujący ostatni element stringa.
Usuwa część stringa.
Zwraca stały wsteczny iterator wskazujący ostatni element stringa.
Zwraca stały iterator wskazujący na pierwszy element stringa.
Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element stringa.
Zamienia dwa obiekty wartościami.
Zwraca podciąg łańcucha znaków.
Zwraca długość przechowywanego napisu.
Dopasowywuje ilość zaalokowanej pamięci do rozmiaru obiektu.
Wyszukuje ostatniego wystąpienia danego łańcucha znaków.
Zmienia rozmiar obiektu.