Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi.
Dopisuje łańcuch znaków na koniec kontenera.
Zwraca referencję do danego elementu stringa.
Specjalna wartość, której znaczenie jest zależne od kontekstu.
Zwraca maksymalny możliwy rozmiar kontenera.
Zwraca długość przechowywanego napisu.
Wstawia znaki do aktualnego łańcucha znaków.
Zwraca referencję do pierwszego elementu w stringu.
Wyszukuje ostatnie wystąpienie znaku z danej bazy znaków.
Wyszukuje ostatnie wystąpienie znaku spoza danej bazy znaków.
Wyszukuje pierwsze wystąpienie znaku z danej bazy znaków.
Wyszukuje pierwsze wystąpienia znaku spoza danej bazy znaków.
Wyszukuje pierwszego wystąpienia danego łańcucha znaków.
Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element za końcem zawartości stringa.
Metoda sprawdza, czy string jest pusty.
Zwraca wskaźnik na początek tablicy znaków.