Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwraca wskaźnik na początek tablicy znaków.
Zwraca stały wsteczny iterator wskazujący na element teoretycznie znajdujący się przed pierwszym elementem w stringu.
Kopiuje string lub jego część do tablicy znaków.
Porównuje zawartości dwóch stringów lub ich części.
Usuwa całą zawartość stringa.
Zwraca stały iterator wskazujący na pierwszy element za końcem zawartości stringa.
Zwraca ilość zaalokowanej przestrzeni pamięciowej wyrażonej w liczbie znaków.
Zwraca wskaźnik na początek wewnętrznej tablicy znaków.
Buduje nowy obiekt typu basic_string.
Zwraca referencję do ostatniego elementu w stringu.
Zwraca referencję do danego znaku.
Przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi.
Artykuł opisuje, jak wstawiać zmienne do tekstu, przy użyciu biblioteki standardowej C/C++.
Wyjątek rzucany w sytuacji odwołania się poza zasięg (np. błędny indeks)
Pobiera alokator związany ze stringiem.
Wyjątek rzucany w sytuacji nieudanej alokacji pamięci.