Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Rozdział 24. W niniejszej lekcji omówiono znaczenie słowa referencja oraz wyjaśniono działanie referencji w argumentach funkcji.
Zaleca się, aby każdy zakładany temat opisywał jeden problem. Pamiętaj również, aby nazwa tematu opisywała krótko problem, natomiast szerszy opis oraz pytanie zostało zawarte w treści zakładanego tematu.
Opisuje jak należy wstawiać kod na forum, gdy całość jest zbyt długa, lub z innych powodów nie może być podana.
Rozdział 32. W rozdziale opisano podstawową obsługę plików, tj. w jaki sposób otwiera się pliki, jak sprawdzić czy otwarcie pliku się powiodło, jak należy zamykać pliki oraz w jaki sposób można wczytać zawartość pliku tekstowego przy pomocy funkcji std::getline.
Rozdział 33. Odczytywanie zawartości pliku tekstowego za pomocą operatora >>.
Rozdział 34. Omówienie dostępnych mechanizmów do kontroli błędów podczas wczytywania zawartości pliku oraz przedstawienie kilku sposobów na radzenie sobie z nimi.
Rozdział 35. Rozdział opisuje, jak poruszać się po pliku w trybie do odczytu.
Podstawy debugowania na przykładzie Visual Studio 2017, pismem obrazkowym opowiedziane.
Rozdział 13. Sterowanie przebiegiem programu za pomocą instrukcji warunkowej if ... else.
12. Konwersja w górę i rzutowanie w dół hierarchii dziedziczenia.
Rozdział 9. Omówienie obsługi standardowego wejścia za pomocą strumienia std::cin oraz przedstawienie sposobu walidacji wczytywanych danych.
Dokument opisuje jak sterować wyświetlaniem danych w konsoli strumienia std::cout.
Dokument omawia co to są unie i pokazuje jak je stosować.
Omówienie konstruktora, destruktora i konstruktora kopiującego.
Omówienie zagadnienia związanego z przestrzeniami nazw.
Przekazywanie struktur do funkcji oraz funkcji przez wskaźnik. Ponadto omówiono zagadnienie rekurencji.