Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Ustawia tryb bufora ekranu konsoli.
Pobiera obecny tryb wejściowy dla bufora wejściowego konsoli lub obecny tryb wyjściowy dla bufora ekranu konsoli.
Określa ustawienia historii dla danego procesu zawierającego konsolę.
Ustawia tryb wyświetlania określonego bufora ekranu konsoli.
Zwraca aktualną stronę kodową.
Aktywuje okno, które musi być powiązane z kolejką komunikatów wywołującego wątku.
Opisuje style używane dla klas okien.
Zwraca uchwyt do aktywnego okna powiązanego z kolejką komunikatów wywołującego wątku.
Aktywuje określony bufor ekranu konsoli.
Opisuje style specyficzne dla kontrolki Edit.
Zwraca wskaźnik na łańcuch znaków, który nie jest zakończony znakiem terminalnym '\0'.
Sprawdza, czy łańcuch znaków jest pusty.
Zwraca łańcuch znaków tylko do odczytu w standardzie języka C.
Nie narzuca żadnych ograniczeń ani obostrzeń.
Typy danych używane w WinAPI.
Przechowuje tekst wielobajtowy. Znak jest zdefiniowany za pomocą typu
char
.