Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Rozdział omawia w jaki sposób tworzy się aplikacje okienkowe, obsługujące wiele języków narodowych przy pomocy biblioteki GTK+.
Zapisuje określoną ilość znaków do bufora ekranu konsoli zaczynając od podanych współrzędnych.
Odczytuje znaki wejściowe z bufora wejścia konsoli, a następnie usuwa je z tego bufora.
Funkcja zdefiniowana przez programistę, od której program rozpoczyna działanie.
Tworzy lub otwiera muteks.
8. Przeciążanie operatorów
Rozdział 4. Testowanie działania biblioteki SFML 2.0 i rozwiązywanie problemów związanych z błędami kompilacji, błędami linkera oraz błędami krytycznymi aplikacji, jakie mogą się pojawić w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej instalacji oraz konfiguracji biblioteki SFML 2.0.
Symuluje puszczenie lub wciśnięcie klawisza poprzez wysłanie komunikatu WM_KEYUP lub WM_KEYDOWN.
Wysyła do systemu żądanie zakończenia bieżącego wątku.
Pobiera komendę wiersza poleceń użytą do wywołania aplikacji.
Modyfikuje atrybuty okna (Windows 32 i 64 bitowy).
Zawiera informacje o uprawnieniach do określonego obiektu.
Zmienia rozmiar, pozycję lub kolejność wyświetlania okna.
Artykuł opisuje, jak w środowisku Code::Blocks włączyć pełne logi kompilacji.
Odczytuje atrybuty okna.
Zawiera informacje o klasie okna. Jest używana z funkcjami RegisterClassEx i GetClassInfoEx.