Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Sprawdza, czy łańcuch znaków jest pusty.
Zwraca łańcuch znaków tylko do odczytu w standardzie języka C.
Nie narzuca żadnych ograniczeń ani obostrzeń.
Typy danych używane w WinAPI.
Przechowuje tekst wielobajtowy. Znak jest zdefiniowany za pomocą typu
char
.
Rozdział omawia w jaki sposób tworzy się aplikacje okienkowe, obsługujące wiele języków narodowych przy pomocy biblioteki GTK+.
Zapisuje określoną ilość znaków do bufora ekranu konsoli zaczynając od podanych współrzędnych.
Odczytuje znaki wejściowe z bufora wejścia konsoli, a następnie usuwa je z tego bufora.
Funkcja zdefiniowana przez programistę, od której program rozpoczyna działanie.
Tworzy lub otwiera muteks.
8. Przeciążanie operatorów
Rozdział 4. Testowanie działania biblioteki SFML 2.0 i rozwiązywanie problemów związanych z błędami kompilacji, błędami linkera oraz błędami krytycznymi aplikacji, jakie mogą się pojawić w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej instalacji oraz konfiguracji biblioteki SFML 2.0.
Symuluje puszczenie lub wciśnięcie klawisza poprzez wysłanie komunikatu WM_KEYUP lub WM_KEYDOWN.
Wysyła do systemu żądanie zakończenia bieżącego wątku.
Pobiera komendę wiersza poleceń użytą do wywołania aplikacji.
Modyfikuje atrybuty okna (Windows 32 i 64 bitowy).