Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zawiera informacje o uprawnieniach do określonego obiektu.
Zmienia rozmiar, pozycję lub kolejność wyświetlania okna.
Artykuł opisuje, jak w środowisku Code::Blocks włączyć pełne logi kompilacji.
Odczytuje atrybuty okna.
Zawiera informacje o klasie okna. Jest używana z funkcjami RegisterClassEx i GetClassInfoEx.
Modyfikuje atrybuty okna (Windows 32 bitowy).
Pobiera długość tekstu znajdującego się w oknie.
Pobiera tekst z określonego okna.
Ustawia tekst określonego okna.
Rozdział 10. Modyfikowanie położenia, obracanie oraz zmienianie rozmiaru sprajta.
Rozdział 9. Wczytywanie tekstur do pamięci karty graficznej oraz ich rysowanie na scenie przy pomocy klasy sf::Sprite.
Rozdział 8. Omówienie klasy sf::RenderWindow dedykowanej do renderowania grafiki 2D w bibliotece SFML 2.0. Ponadto omówienie klasy sf::Color służącej do nadawania kolorów.
Rozdział 7. W niniejszym rozdziale opisano bezpośredni dostęp do obsługi klawiatury, myszy i joysticka przy pomocy biblioteki SFML 2.0.
Rozdział 2. Niniejszy rozdział opisuje proces konfiguracji biblioteki SFML 2.0 dla środowiska Microsoft Visual C++ 2008.
Rozdział 1. Instalacja biblioteki SFML 2.0.
Rozdział 12. Operatory logiczne - sposób zapisywania koniunkcji, alternatywy i negacji w C++.