Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

3. Omówienie zmiennych i metod statycznych w klasie.
2. Lekcja opisuje czym są metody i jak ich używać.
1. Omówienie klas i obiektów - Wprowadzenie do programowania obiektowego
Artykuł opisuje w jaki sposób utworzyć własny parser matematyczny w oparciu o algorytm odwrotnej notacji polskiej.
Artykuł opisuje, w jaki sposób można stworzyć i uruchomić swój własny sterownik w systemie Windows 7 x64 przy użyciu Windows Driver Kit w wersji 7.1.
Rozdział 20. Jak działa słowo kluczowe return w funkcjach i jakie są praktyczne zalety z właściwego używania wspomnianego słowa kluczowego.
Artykuł odpowiada na pytanie jak rozpocząć przygodę z programowaniem oraz z jakimi trudnościami zmaga się na co dzień każdy współczesny programista.
W niniejszym rozdziale zawarto informacje, w jaki sposób warto pogłębiać swoją wiedzę z zakresu programowania w języku C++.
Praca z oknem poprzez uchwyt okna.
Narzędzia do obsługi i zarządzania oknem.
Zbiór narzędzi, umożliwiający zarządzanie oknem aplikacji.
Pobiera rozszerzone informacje o klasie okna. W przeciwieństwie do funkcji GetClassInfo pobiera uchwyt do małej ikony.
Rejestruje klasę okna w celu późniejszego wywołania funkcji » WinAPICreateWindow lub » WinAPICreateWindowEx.
Wyrejestrowuje klasę okna oraz zwalnia pamięć zarezerwowaną dla klasy.
Konwertuje określoną wartość typu WORD na łańcuch znaków.
Pobiera uchwyt okna, którego nazwa odpowiada określonym łańcuchom znaków.