Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Funkcja definiowana przez programistę obsługująca komunikaty wysyłane do okna.
Wywołuje domyślną procedurę okna.
Przekazuje komunikat do określonej procedury okna.
Zawiera informacje dla programu, które mogą być użyte do odmalowania obszaru okna klienta przez program.
Przekształca wartość całkowitą na łańcuch znaków używany w funkcjach zarządzających zasobami.
Określa, czy wartość zawiera liczbę całkowitą bedącą identyfikatorem zasobu.
Zawiera właściwości klasy okna rejestrowane przez funkcję » WinAPIRegisterClass.
Kończy pracę z kontekstem urządzenia otrzymanym za pomocą funkcji » WinAPIBeginPaint.
Zwraca kontekst urządzenia określonego okna, przygotowując je jednocześnie do rysowania.
Funkcja rysuje okno z ramką tytułową.
Wyświetla ponownie tytuł okna wraz z ikoną. Może również zminimalizować lub zmaksymalizować okno.
Funkcja rysuje prostokąt za pomocą stylów używanych do okien, które mają fokusa.
Funkcja zwrotna definiowana przez programistę, wywoływana w funkcji » WinAPIEnumDisplayMonitors.
Wylicza wyświetlacze monitorów, które mają wspólny obszar utworzony przez połączenie ograniczającego prostokąta z widocznym obszarem kontekstu urządzenia.
Pobiera określone wymiary lub ustawienia konfiguracyjne systemu.
Rozdział 8. Tworzenie i wyświetlanie okien dialogowych utworzonych w plikach .rc. Omówione zostało także reagowanie na działania użytkownika poprzez ukazanie przykładowej procedury komunikatów.