Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Pobiera rozszerzone informacje o klasie okna. W przeciwieństwie do funkcji GetClassInfo pobiera uchwyt do małej ikony.
Rejestruje klasę okna w celu późniejszego wywołania funkcji » WinAPICreateWindow lub » WinAPICreateWindowEx.
Wyrejestrowuje klasę okna oraz zwalnia pamięć zarezerwowaną dla klasy.
Konwertuje określoną wartość typu WORD na łańcuch znaków.
Pobiera uchwyt okna, którego nazwa odpowiada określonym łańcuchom znaków.
Funkcja definiowana przez programistę obsługująca komunikaty wysyłane do okna.
Wywołuje domyślną procedurę okna.
Przekazuje komunikat do określonej procedury okna.
Zawiera informacje dla programu, które mogą być użyte do odmalowania obszaru okna klienta przez program.
Przekształca wartość całkowitą na łańcuch znaków używany w funkcjach zarządzających zasobami.
Określa, czy wartość zawiera liczbę całkowitą bedącą identyfikatorem zasobu.
Zawiera właściwości klasy okna rejestrowane przez funkcję » WinAPIRegisterClass.
Kończy pracę z kontekstem urządzenia otrzymanym za pomocą funkcji » WinAPIBeginPaint.
Zwraca kontekst urządzenia określonego okna, przygotowując je jednocześnie do rysowania.
Funkcja rysuje okno z ramką tytułową.
Wyświetla ponownie tytuł okna wraz z ikoną. Może również zminimalizować lub zmaksymalizować okno.