Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Funkcja rysuje prostokąt za pomocą stylów używanych do okien, które mają fokusa.
Funkcja zwrotna definiowana przez programistę, wywoływana w funkcji » WinAPIEnumDisplayMonitors.
Wylicza wyświetlacze monitorów, które mają wspólny obszar utworzony przez połączenie ograniczającego prostokąta z widocznym obszarem kontekstu urządzenia.
Pobiera określone wymiary lub ustawienia konfiguracyjne systemu.
Rozdział 8. Tworzenie i wyświetlanie okien dialogowych utworzonych w plikach .rc. Omówione zostało także reagowanie na działania użytkownika poprzez ukazanie przykładowej procedury komunikatów.
Dział zawierający porady dla nowych użytkowników naszego serwisu, którzy aktywnie korzystają z forum.
Narzędzia związane z plikami tymczasowymi.
Określa długość generowanych nazw plików tymczasowych.
Maksymalna liczba unikatowych nazw plików jakie mogą zostać wygenerowane przy pomocy funkcji » standard Ctmpnam.
Zamyka, a następnie otwiera wskazany plik.
Dostarcza mechanizm do konwersji danych z konkretnego formatu wejścowego do dowolnego formatu wyjściowego.
Umożliwia wydzielenie zadań powiązanych logicznie ze sobą do osobnej klasy zwanej odwiedzającym. Odwiedzający może posiadać wiele implementacji zapewniając tym samym możliwość wykonania wielu różnych zadań. Dodawanie nowych zadań odbywa się bez ingerencji w elementy już oprogramowane.
Wypełnia sekwencję wartością.
Rozdział 23. W niniejszym rozdziale opisano typ zmiennej wykorzystywany do pracy z tekstem w języku C++. Rozdział omawia podstawowe zagadnienia takie jak: tworzenie zmiennej tekstowej, ustawianie tekstu, sklejanie tekstu, wczytywanie wyrazu za pomocą standardowego strumienia wejściowego do zmiennej tekstowej oraz wypisywanie zawartości zmiennej tekstowej przy pomocy standardowego strumienia wyjściowego.
Otwiera wskazany plik.