Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Dział zawierający porady dla nowych użytkowników naszego serwisu, którzy aktywnie korzystają z forum.
Narzędzia związane z plikami tymczasowymi.
Określa długość generowanych nazw plików tymczasowych.
Maksymalna liczba unikatowych nazw plików jakie mogą zostać wygenerowane przy pomocy funkcji » standard Ctmpnam.
Zamyka, a następnie otwiera wskazany plik.
Dostarcza mechanizm do konwersji danych z konkretnego formatu wejścowego do dowolnego formatu wyjściowego.
Umożliwia wydzielenie zadań powiązanych logicznie ze sobą do osobnej klasy zwanej odwiedzającym. Odwiedzający może posiadać wiele implementacji zapewniając tym samym możliwość wykonania wielu różnych zadań. Dodawanie nowych zadań odbywa się bez ingerencji w elementy już oprogramowane.
Wypełnia sekwencję wartością.
Rozdział 23. W niniejszym rozdziale opisano typ zmiennej wykorzystywany do pracy z tekstem w języku C++. Rozdział omawia podstawowe zagadnienia takie jak: tworzenie zmiennej tekstowej, ustawianie tekstu, sklejanie tekstu, wczytywanie wyrazu za pomocą standardowego strumienia wejściowego do zmiennej tekstowej oraz wypisywanie zawartości zmiennej tekstowej przy pomocy standardowego strumienia wyjściowego.
Otwiera wskazany plik.
Rozdział 3. Bezpieczna konwersja transmitowanych danych i adresy IP.
Rozdział 6. Ładowanie bitmap z pliku i wyświetlanie ich na ekranie, oraz tworzenie masek na bazie istniejących obrazów. Dodatkowo w rozdziale znajdują się także informacje o zwalnianiu zarezerwowanej pamięci, zagadnieniu kluczowym w GDI.
Rozdział 4. Otwieranie, odczytywanie i zapisywanie, a także przenoszenie, kopiowanie czy usuwanie plików. Rozdział opisuje sposób uzyskania szczegółowych informacji o pliku, takich jak data ostatniej modyfikacji, czy też numer seryjny woluminu, do którego plik należy. Zawarto także informacje o odczytywaniu pojemności dysku.
Niniejszy dział zawiera zbiór lekcji, w których opisano najczęściej wykorzystywane narzędzia biblioteki SFML 2.0.
Dział poświęcony instalacji i konfiguracji biblioteki SFML 2.0 w środowiskach Visual C++ oraz Code::Blocks.