Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Złożoność czasowa algorytmu, rozpatrywana na niedeterministycznej maszynie Turinga.
Zbiory problemów obliczeniowych o podobnych złożonościach obliczeniowych.
Złożoność czasowa algorytmu, rozpatrywana na deterministycznej maszynie Turinga.
Przeciążanie operatora '
%
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
/
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
+
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
-
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
*
' w języku C++.
Rozdział 3. W rozdziale przedstawiono w jaki sposób korzystać z kontrolek GtkCheckButton i GtkRadioButton oraz jak je obsługiwać w kodzie programu.
W niniejszym artykule opisano przenośną bibliotekę dirent.h od strony języka C i C++, która służy do listowania plików. Artykuł zawiera rozbudowane przykłady, prezentujące praktyczne zastosowanie biblioteki.
Rozdział 2. Opisuje jak korzystać z menu, z pola tekstowego (GtkEntry) oraz wyświetlać dane w kontrolce etykiety (GtkLabel).
Rozdział 30. Rozdział omawia zagadnienie zagnieżdżania pętli.
Windows Management Instrumentation (WMI) - zestaw narzędzi do zarządzania zasobami komputera, który jest wbudowany w system Microsoft Windows.
Wykonywanie zadań równolegle.
Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 9000-11999.