Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Kurs poświęcony tworzeniu interfejsów graficznych dla biblioteki GTK+ przy pomocy aplikacji Glade.
Zbiór narzędzi dostępnych w języku C++.
Zbiór bibliotek C i C++.
Usuwa wszystkie elementy z kontrolki Tab.
Opisuje style specyficzne dla kontrolki Button.
Dołącza widżet GtkRadioButton do grupy innego widżetu GtkRadioButton.
Ustawia grupę widżetu GtkRadioButton.
Tworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą.
Przycisk typu radio.
Zwraca grupę widżetu GtkRadioButton.
Tworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą zawierającą mnemonikę.
Tworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą zawierającą mnemonikę i dodaje go do istniejącej grupy przycisków radiowych.
Tworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą i dodaje go do istniejącej grupy przycisków radiowych.
Tworzy nowy widżet GtkRadioButton i dodaje go do istniejącej grupy przycisków radiowych.
Tworzy nowy widżet GtkRadioButton.
Tworzy nowy widżet GtkCheckButton z etykietą.