Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwraca ostatni kod błędu, który wystąpił na wątku wywołującym niniejszą funkcję.
Zamienia obiekty
std::thread
.
Zależny od implementacji typ uchwytów wątków.
Zwraca zależny od implementacji uchwyt wątku.
Sprawdza, czy obiekt reprezentuje działający wątek wykonania.
Blokuje aktualny wątek do czasu zakończenia wątku reprezentowanego przez
* this
Typ identyfikatora wątku.
Zwraca liczbę jednoczesnych wątków obsługiwanych przez implementację.
Zwraca identyfikator wątku powiązanego z
* this
.
Oddziela wątek od obiektu
std::thread
.
Reprezentuje i zarządza pojedynczym wątkiem wykonania.
Typ wyniku operacji odejmowania pomiędzy dwoma wskaźnikami.
Lista kodów błędów systemu Windows.
Blokuje działanie aktualnego wątku do określonego czasu.
Blokuje działanie wątku przez określony czas.
Ustawia kod błędu dla danego wątku.