Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zapewnia prostą synchronizację między wątkami.
Sytuacja, w której wszystkie wątki czekają na zdjęcie blokady.
Stałe klas okien rejestrowane przez system.
Zwraca tryb wstawiania wielokropka do tekstu na pasku postępu.
Służą do określania rozszerzonego wyglądu okna.
Ustawia tryb wstawiania wielokropka do tekstu na pasku postępu.
Przesuwa blok paska w trybie aktywności.
Ustawia długość skoku bloku paska używanego w trybie aktywności.
Ustawia, czy włączone jest wyświetlanie tekstu na pasku.
Sprawdza, czy włączone jest wyświetlanie tekstu na pasku.
Ustawia tekst widoczny na pasku.
Zwraca ustawiony na pasku tekst.
Widżet pokazujący postęp.
Sprawdza, czy pasek postępu jest odwrócony.
Ustawia, czy pasek postępu jest odwrócony.
Zwraca długość skoku bloku paska używanego w trybie aktywności.