Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Wbudowany typ bez znaku.
Typ tablicowy zdolny do przechowywania środowiska wywołania.
Zwraca wartość określonej zmiennej środowiskowej.
Określa koordynaty komórki znakowej w buforze ekranu konsoli.
Ustawia poziom przezroczystości okna.
Zwraca poziom przezroczystości okna.
Zwraca typ okna.
Ustawia, czy okno ma być wyświetlane na pasku zadań.
Sprawdza, czy okno ma być wyświetlane na pasku zadań.
Rozpoczyna przesuwanie okna.
Ustawia, czy jest możliwa zmiana rozmiaru okna.
Sprawdza, czy jest możliwa zmiana rozmiaru okna.
Ustawia stałą położenia dla okna.
Określa położenie okna.
Sprawdza, czy uchwyt zmiany rozmiaru okna jest w danym momencie wyświetlany.
Włącza lub wyłącza wyświetlanie uchwytu zmiany rozmiaru okna.