Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwraca poziom przezroczystości okna.
Zwraca typ okna.
Ustawia, czy okno ma być wyświetlane na pasku zadań.
Sprawdza, czy okno ma być wyświetlane na pasku zadań.
Rozpoczyna przesuwanie okna.
Ustawia, czy jest możliwa zmiana rozmiaru okna.
Sprawdza, czy jest możliwa zmiana rozmiaru okna.
Ustawia stałą położenia dla okna.
Określa położenie okna.
Sprawdza, czy uchwyt zmiany rozmiaru okna jest w danym momencie wyświetlany.
Włącza lub wyłącza wyświetlanie uchwytu zmiany rozmiaru okna.
Sprawdza, czy okno ma włączone wyświetlanie uchwytu zmiany rozmiaru okna.
Widżet najwyższego poziomu - okno.
Sprawdza, czy tekst etykiety przycisku jest używany do wybrania stock itemu.
Ustawia, czy tekst przycisku ma zostać użyty do wybrania stock itemu.
Ustawia nową etykietę przycisku.