Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

End of File - plik został przeczytany do końca, bądź wystąpił błąd podczas próby odczytu danych.
Włącza lub wyłącza otrzymywanie komunikatów od klawiatury i myszki dla danego okna.
Pobiera obecny tytuł okna.
Ustawia nowy tytuł okna.
Tworzy nowe okno.
Ustawia, czy okno ma być dekorowane.
Pobiera aktualny stan dekoracji okna.
Przerywa działanie głównej pętli GTK+.
Inicjalizuje bibliotekę GTK+.
Uruchamia główną pętlę GTK+.
Sprawdza, czy dane okno może otrzymywać komunikaty od klawiatury i myszki.
Artykuł opisuje w jaki sposób można korzystać z biblioteki GTK+ w języku C przy pomocy GObject.
Typy wyliczeniowe używane w GTK+.
Główne funkcje GTK+.
Biblioteka służąca do tworzenia GUI programów komputerowych.
Przekazuje fokus wybranemu oknu, które musi być skojarzone z kolejką komunikatów wywołującego wątku.