Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Część III. Niniejsza część kursu wymaga doskonałego opanowania dwóch poprzednich poziomów z niniejszego kursu. W niniejszej części omówiono: argumenty jako referencje; zmienne tekstowe; podstawową terminologię związaną z programowaniem obiektowym, wczytywanie tekstu poprzez standardowy strumień wejścia; wyszukiwanie frazy w tekście; modyfikowanie tekstu; działanie słów kluczowych continue, break; zagnieżdżone pętle oraz działanie pętli while.
Rozdział 31. Omówienie pętli
while
.
Określa typ okna (widżetu GtkWindow).
Liczba całkowita.
Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji.
End of File - plik został przeczytany do końca, bądź wystąpił błąd podczas próby odczytu danych.
Włącza lub wyłącza otrzymywanie komunikatów od klawiatury i myszki dla danego okna.
Pobiera obecny tytuł okna.
Ustawia nowy tytuł okna.
Tworzy nowe okno.
Ustawia, czy okno ma być dekorowane.
Pobiera aktualny stan dekoracji okna.
Przerywa działanie głównej pętli GTK+.
Inicjalizuje bibliotekę GTK+.
Uruchamia główną pętlę GTK+.
Sprawdza, czy dane okno może otrzymywać komunikaty od klawiatury i myszki.