Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwraca uchwyt do okna, które aktualnie posiada fokus, jeśli okno to jest skojarzone z kolejką komunikatów wywołującego wątku.
Rozdział 8. Omówienie podstawowych zagadnień związanych ze zmiennymi: dostępne typy danych; tworzenie i inicjalizacja zmiennych oraz operacja przypisania.
Rozdział 12. Rozdział opisuje w jaki sposób korzystać z kontrolki GtkTreeView.
Ładuje nowy lokalny identyfikator układu wejścia do systemu.
Mnoży aktualną macierz przez macierz przekazaną w argumencie funkcji.
Zwraca ostatni kod błędu.
Ustawia lokalny identyfikator układu wejścia dla wywołującego wątku lub aktualnego procesu.
Opis działania algorytmu sortowania przez wybieranie wraz z kodem źródłowym.
Opis działania algorytmu sortowania przez wstawianie wraz z kodem źródłowym.
Opis działania algorytmu sortowania szybkiego wraz z kodem źródłowym.
Zakłada sekcję krytyczną (metoda nieblokująca).
Typ predefiniowany określający rodzaj przesyłanych danych.
W niniejszym dziale znajdują się algorytmy służące do sortowania danych.
Opis działania algorytmu sortowania koktajlowego wraz z kodem źródłowym.
Opis działania algorytmu sortowania bąbelkowego wraz z kodem źródłowym.