Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Opisanie problemu w taki sposób, że jego rozwiązaniem jest zbiór wyników spełniających warunki wynikające z opisu problemu.
Zagadnienia związane z teorią złożoności obliczeniowej.
Zapisuje dane do podanego strumienia.
Otwiera/tworzy plik *.avi.
Zmniejsza wartość licznika odwołań do pliku *.avi.
Zamienia wszystkie znalezione wystąpienia wyszukiwanej frazy w tekście na inną frazę.
Odtwarza dźwięki sygnalizujące komunikaty Windows, specyfikowane przez wpisy w rejestrze.
Wyłącza komputer lub wylogowuje użytkownika.
Kopiuje dane między kartą graficzną, a pamięcią RAM. Pochodzenie danych pamięci źródłowej i docelowej określa argument funkcji.
Alokuje pamięć na karcie graficznej.
Zwalnia wcześniej zaalokowaną pamięć na karcie graficznej.
Zwraca ścieżkę do głównego katalogu Windows.
Przypisuje podaną wartość do wszystkich elementów tablicy.
Ustala stopień przeźroczystości okna.
Rozdział 29. Omówienie słów kluczowych
continue
 i
break
 w kontekście pętli for, while oraz do ... while.
Dodaje obiekt ATL do mapy obiektów, aktualizuje rejestr i tworzy instancję obiektu.