Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Tworzy lub otwiera nazwany lub nienazwany obiekt zdarzenia.
Formatuje daną wiadomość zgodnie z podanymi wytycznymi.
Sprawdza, czy okno jest zminimalizowane.
Wstawia nowy element do kontrolki Tab.
Sprawdza, czy podane okno jest oknem-rodzicem dla danego okna-dziecka.
Wysuwa podane okno na pierwszy plan.
Pobiera indeks pierwszego zaznaczonego elementu z kontrolki list-view.
Odświeża element z kontrolki list-view.
Usuwa wszystkie elementy z kontrolki list-view.
Przeciążanie operatora rzutowania w języku C++.
Pobiera oryginalny tytuł aktualnej konsoli.
Wysyła podany komunikat do procedury danego okna.
Ustawia tekst dla danego elementu kontrolki list-view.
Zmienia stan elementu kontrolki list-view.
Usuwa element z kontrolki list-view.
Narzędzia WinAPI do obsługi kontrolek.