Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element.
Zwraca liczbę elementów znajdujących się w inicjatorze listy.
Inicjator listy umożliwia przekazanie sekwencji wartości zapisanych w postaci zbioru poprzez argument funkcji, metody bądź konstruktora.
Narzędzia, które należą do standardu C++.
Narzędzia, które wywodzą się ze standardu języka C.
Rozdział 2. Pierwszy program w OpenGL: rysowanie sceny 3D (kolor tła, czyszczenie bufora koloru, kolor obiektu, definiowanie obiektu, zamiana buforów koloru), tworzenie okna renederingu, obsługa menu podręcznego.
Rozdział 20. Tekstury jednowymiarowe, dwuwymiarowe i trójwymiarowe; tekstury zastępcze (proxy); tekstury sześcienne (kubiczne); tekstury głębi; kompresja tekstur; współrzędne, parametry i filtracja tekstur; mipmapy; obiekty i priorytety tekstur; parametry środowiska tesktur; wieloteksturowanie; automatyczne generowanie współrzędnych tekstur; dziesięć programów przykładowych, w tym mapy świetlne, mapowanie kubiczne, tekstury alfa, tekstura 3D, kompresja tekstur, drugorzędny kolor odbicia oraz wczytywanie plików OBJ.
Rozdział 32. Kompletny wykaz zmiennych stanu OpenGL 2.1 zawarty w 54 tabelach; program przykładowy przedstawiający zmienne zależne od implementacji.
Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania sieciowego.
Artykuł opisuje w jaki sposób można zmienić wygląd standardowych okienek dialogowych.
Artykuł opisuje jak należy poprawnie obsługiwać komunikat podwójnego kliknięcia w aplikacjach okienkowych systemu Windows.
Artykuł opisuje w jaki sposób utworzyć mechanizm zapobiegający uruchomieniu więcej niż jedną instancję aplikacji.
Rozdział 26. Co to jest wątek; jak się tworzy nowe wątki; omówienie współdzielenia danych; sekcje krytyczne oraz synchronizacja pracy wątków i inne tematy związane z wielowątkowością.