Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Rozdział 5. Podstawowe mechanizmy do rysowania po kontekście urządzenia. Rysowanie linii, prostokątów, elips i okręgów oraz figur o innych kształtach. Ponadto pobieranie kontekstu urządzenia i jego zwalnianie, tworzenie pióra i pędzla oraz ich obsługa.
Rozdział 3. Procedura obsługi komunikatów - funkcja DefWindowProc i jej znaczenie; obsługa klawiszy myszki, podwójnego kliknięcia oraz komunikatów związanych z przemieszczaniem myszki, a także zmiana kursora myszki. W rozdziale znajduje się również omówienie funkcji do ręcznego wysyłania komunikatów SendMessage jak i ręcznego ustawiania współrzędnych myszki za pomocą funkcji SetCursorPos. Nieodłączną część niniejszego rozdziału stanowi również obsługa klawiatury.
Przeciążanie operatora '
>=
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
>
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
<=
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
<
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
!=
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
==
' w języku C++.
Artykuł opisuje sytuacje w których inkrementacja i dekrementacja zmiennych ma niezdefiniowane zachowanie wg standardu C oraz C++.
Liczba całkowita, reprezentująca czas wyrażony w sekundach.
Rozdział opisuje jak stworzyć wskaźnik na funkcję oraz jak z niego korzystać.
Działanie wirtualnych destruktorów w praktyce - znaczenie słowa kluczowego virtual.
Rozdziały dla których nie ma jeszcze odpowiedniego poziomu w którym mogłyby zostać one umieszczone.
Jak zachowują się metody wirtualne w konstruktorach.