Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Rozdział 17. Tworzenie statycznych jak również zmiennych skrótów klawiszowych do elementów menu.
Rozdział 5. Podstawowe mechanizmy do rysowania po kontekście urządzenia. Rysowanie linii, prostokątów, elips i okręgów oraz figur o innych kształtach. Ponadto pobieranie kontekstu urządzenia i jego zwalnianie, tworzenie pióra i pędzla oraz ich obsługa.
Rozdział 3. Procedura obsługi komunikatów - funkcja DefWindowProc i jej znaczenie; obsługa klawiszy myszki, podwójnego kliknięcia oraz komunikatów związanych z przemieszczaniem myszki, a także zmiana kursora myszki. W rozdziale znajduje się również omówienie funkcji do ręcznego wysyłania komunikatów SendMessage jak i ręcznego ustawiania współrzędnych myszki za pomocą funkcji SetCursorPos. Nieodłączną część niniejszego rozdziału stanowi również obsługa klawiatury.
Przeciążanie operatora '
>=
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
>
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
<=
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
<
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
!=
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
==
' w języku C++.
Artykuł opisuje sytuacje w których inkrementacja i dekrementacja zmiennych ma niezdefiniowane zachowanie wg standardu C oraz C++.