Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zastępczy typ zmiennej, który jest dedukowany na podstawie wartości jaką zmienna jest inicjalizowana.
Rozdział 1. Podstawowe informacje o bibliotece OpenGL, składnia funkcji, typy danych oraz teoria ogólna związana z niniejszą biblioteką.
Rozdział 12. Zasada działania i przeznaczenie bufora głębokości; testy bufora głębokości; czyszczenie bufora głębokości; zakres wartości bufora głębokości; przesunięcie wartości głębi; wycinanie fragmentów sceny przy pomocy bufora głębokości; trzy przykładowe programy.
Rozdział 15. Równanie mieszania kolorów, współczynniki mieszania kolorów; dwa programy przykładowe, w tym efekt przezroczystości.
Rozdział 16. Opcjonalny podzbiór przetwarzania obrazów: tryby transferu pikseli, tablice kolorów, filtry splotowe, histogram, operacja minimum-maksimum, macierz koloru; program przykładowy.
Rozdział 17. Budowa i działanie bufora szablonowego; test bufora szablonowego; czyszczenie bufora szablonowego; rozłączny bufor szablonowy; cztery programy przykładowe, w tym odbicie i CSG (ang. Constructive Solid Geometry).
Rozdział 18. Budowa i działanie bufora akumulacyjnego; sterowanie buforem akumulacyjnym; czyszczenie bufora akumulacyjnego; dwa programy przykładowe z efektami: rozmycia w ruchu (ang. motion blur) oraz głębią ostrości (ang. depth of field) oraz program z cyfrową filtracją obrazów.
Artykuł opisuje produkt Microsoft Expression Web 4 z punktu widzenia osoby wytwarzającej strony Internetowe w oparciu o język skryptowy PHP.
Rozdział 21. Zmiana trybu renderowania, stos nazw obiektów, przetwarzanie rekordu trafień; program przykładowy.
Rozdział 22. Zmiana trybu renderowania, bufor sprzężenia zwrotnego i jego przetwarzanie; program przykładowy.
Rozdział 23. Definiowanie i renderowanie danych, tablice przeplatane, tablice indeksowe, pobieranie adresów tablic, stos atrybutów klienta OpenGL; dwa programy przykładowe.
Rozdział 24. Parametry, obliczanie i jakość mgły; dwa programy przykładowe (mgła odległościowa i mgła objętościowa).
Rozdział 25. Podstawy budowy systemów cząstek, rozszerzona geometria punktów (ARB_point_parameters), sprajty punktowe (ARB_point_sprite); program przykładowy animujący śnieg.
Rozdział 26. Ewaluacja krzywych i powierzchni Béziera, pobieranie danych map; dwa programy przykładowe.
Rozdział 27. Obiekty (krzywe i powierzchnie) NURBS; wycinanie fragmentów powierzchni; dwa programy przykładowe.
Odpowiednik szablonu std::pair umożliwiający zmniejszenie rozmiaru danych.