Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Rozdział 24. Parametry, obliczanie i jakość mgły; dwa programy przykładowe (mgła odległościowa i mgła objętościowa).
Rozdział 25. Podstawy budowy systemów cząstek, rozszerzona geometria punktów (ARB_point_parameters), sprajty punktowe (ARB_point_sprite); program przykładowy animujący śnieg.
Rozdział 26. Ewaluacja krzywych i powierzchni Béziera, pobieranie danych map; dwa programy przykładowe.
Rozdział 27. Obiekty (krzywe i powierzchnie) NURBS; wycinanie fragmentów powierzchni; dwa programy przykładowe.
Odpowiednik szablonu std::pair umożliwiający zmniejszenie rozmiaru danych.
Rozdział 19. Zjawisko aliasingu i metody antyaliasingu; ustawianie jakości renderingu; antyaliasing punktów, linii i wielokątów; antyaliasing z wykorzystaniem bufora akumulacyjnego; wielopróbkowanie (ang. multisampling); cztery programy przykładowe.
Artykuł zawiera przykład użycia boost::archive::binary_oarchive oraz boost::archive::binary_iarchive.
Ustawia aktualnie przechowywany obraz jako bieżącą teksturę, która ma być wykorzystywana do teksturowania powierzchni.
Rozdział 28. Bryły ograniczające i obiekty analizy przesłonięć; program przykładowy.
Rozdział 29. Obiekty buforowe wierzchołków (VBO) i obiekty buforowe pikseli (PBO); dwa programy przykładowe.
Rozdział 31. Podstawowe zasady optymalizji programów w OpenGL; weryfikacja błędów, podstawowe zasady konstrukcji programów, diagnoza wąskiego gardła wydajności, metody redukcji obciążenia przetwarzania pikseli, metody redukcji obciążenia przetwarzania wierzchołków.
Szyfruje przekazane dane dając jednocześnie możliwość ich odszyfrowania tylko i wyłącznie użytkownikowi, który je zaszyfrował.
Deszyfruje dane, które zostały zaszyfrowane przy pomocy funkcji » WinCryptCryptProtectData.
Mechanizm śledzenia zdarzeń systemu operacyjnego.
Biblioteka zawierająca narzędzia do szyfrowania i deszyfrowania danych.
Rysuje bitmapę źródłową, obróconą o podany kąt na bitmapie docelowej.