Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Struktura wykorzystywana do reprezentacji wyniku dzielenia liczb całkowitych.
Rozdział 27. Wyszukiwanie ciągu znaków w tekście z użyciem klasy std::string.
Część IV. Różne ciekawostki biblioteki WinAPI ujęte w postaci krótkich artykułów.
Przeciążanie operatora '
->
' w języku C++.
Struktura przechowująca informacje o fizycznych właściwościach czcionki.
Odczytuje aktualną metrykę czcionki dla wskazanego kontekstu urządzenia.
Narzędzia związane z obsługą czcionki i tekstu.
Przechowuje informacje, które system potrzebuje do wyświetlania informacji w obszarze powiadomień paska zadań.
Wysyła komunikat do obszaru powiadomień paska zadań.
Otwiera schowek.
Czyści schowek oraz zwalnia powiązane ze schowkiem zasoby.
Zamyka schowek.
Narzędzia związane z obsługą schowka.
Pobiera identyfikator wątku, który wywołał niniejszą funkcję.
Ustawia stronę kodową dla wyjścia konsoli powiązanej z aktualnym procesem.