Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Narzędzia związane z wielowątkowością.
Przeciążanie operatora '
&=
' w języku C++.
Przeciążanie operatora '
|=
' w języku C++.
Przeciążanie operatora przypisania '
=
' w języku C++.
Dział zawierający praktyczne przykłady przeciążania operatorów w C++.
Pobiera aktualny tytuł okna konsoli.
Zmienia tytuł okna konsoli.
Zmienia atrybuty dla znaków wyświetlanych w konsoli.
Ustawia uchwyt dla określonego standardowego urządzenia (standardowe wejście, standardowe wyjście, standardowe wyjście błędów).
Pobiera uchwyt do określonego urządzenia (standardowe wejście, standardowe wyjście, standardowe wyjście błędów).
Podłącza się do istniejącej konsoli innego procesu.
Tworzy nową konsolę dla procesu.
Odłącza konsolę od aktualnego procesu.
Narzędzia związane bezpośrednio z obsługą okna konsolowego aplikacji.
Pobiera uchwyt okna konsoli.
Konwertuje identyfikator bezpieczeństwa (SID) z postaci tekstowej do prawidłowego funkcjonalnie SID-a.