Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Rozdział 25. Niniejszy rozdział opisuje podstawowe pojęcia występujące w programowaniu obiektowym. Pojęcia te są dostosowane do poziomu osób początkujących i mają na celu przede wszystkim umożliwienie poprawnego komunikowania się z czytelnikiem w kolejnych rozdziałach niniejszego kursu.
Usuwa jeden element z kontenera » standard C++deque, znajdujący się na jego początku.
Dodaje nowy element na początku kontenera » standard C++deque.
Dodaje nowy element na końcu kontenera » standard C++deque.
Usuwa jeden element z kontenera » standard C++deque, znajdujący się na jego końcu.
Usuwa jeden element lub wiele elementów z kontenera » standard C++deque występujących na podanej pozycji lub w podanym zakresie.
Wstawia jeden element lub wiele elementów do kontenera » standard C++deque na określonej pozycji.
Sprawdza czy kontener jest pusty.
Usuwa wszystkie elementy z kontenera » standard C++deque.
Sprawdza czy kontener jest pusty.
Zwraca kopię alokatora używanego do tworzenia elementów kontenera » standard C++deque.
Maksymalna możliwa liczba elementów w kontenerze » standard C++deque.
Zwraca iterator odwrotny wskazujący na ostatni element.
Zwraca iterator odwrotny wskazujący na element występujący bezpośrednio przed pierwszym elementem.
Zwraca iterator odwrotny wskazujący na element występujący bezpośrednio przed pierwszym elementem.
Zwraca iterator odwrotny wskazujący na ostatni element.