Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Usuwa jeden element z kontenera vector, znajdujący się na jego końcu.
Zwraca referencję na element, który znajduje się na podanej pozycji w kontenerze » standard C++vector.
Maksymalna możliwa długość tablicy kontenera » standard C++vector, wyrażona w liczbie elementów.
Usuwa jeden element lub wiele elementów z kontenera vector występujących na podanej pozycji lub w podanym zakresie.
Usuwa wszystkie elementy z kontenera vector.
Zwraca maksymalną liczbę elementów jaką może pomieścić kontener bez wykonywania realokacji pamięci.
Usuwa wszystkie istniejące elementy z kontenera, a następnie kopiuje wskazane elementy do kontenera.
Zwraca referencję na ostatni element w kontenerze.
Zwraca referencję na pierwszy element w kontenerze.
Zwraca referencję na pierwszy element w kontenerze.
Zwraca referencję na ostatni element w kontenerze.
Zwraca referencję na element, który znajduje się na podanej pozycji w kontenerze » standard C++deque.
Zwraca referencję na element, który znajduje się na podanej pozycji w kontenerze » standard C++deque.
Zwraca referencję na element, który znajduje się na podanej pozycji w kontenerze » standard C++vector.
Usuwa wszystkie istniejące elementy z kontenera, a następnie kopiuje wskazane elementy do kontenera.
[Kontener] Lista dwukierunkowa ze swobodnym dostępem do wszystkich elementów.