Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwraca domyślną czcionkę (Arial).
Mnoży współczynniki RGBA kolorów.
Sumuje współczynniki RGBA kolorów.
Część II. Podstawy programowania w C++. Wymaga doskonałego opanowania pierwszej części kursu C++ oznaczonego jako » Kurs C++Poziom 1 dział kursu. Omówione zagadnienia: pętla do ... while, pseudolosowe liczby całkowite, funkcje (w podstawowym zakresie), tablice jednowymiarowe, przekazywanie tablic do funkcji, słowo kluczowe return, losowanie liczb całkowitych bez powtórzeń oraz pętla for.
Rozdział 22. Omówienie pętli
for
.
Część I. Materiał wprowadzający do programowania w języku C++. Omówienie dostępnych środowisk programistycznych do C++, zapoznanie się z podstawową terminologią używaną w programowaniu. Utworzenie pierwszej aplikacji konsolowej oraz jej uruchomienie. Ponadto omówienie zagadnień takich jak: komentarze, podstawy obsługi strumienia wyjściowego i wejściowego, co to jest przestrzeń nazw, zmienne oraz podstawowe typy danych, podstawowe operacje matematyczne, operacje porównania, operacje logiczne, instrukcja warunkowa if ... else oraz warunek wielokrotnego wyboru switch ... case.
Sprawdza czy kolory są od siebie różne.
Sprawdza czy kolory są sobie równe.
Restartuje timer.
Oblicza różnicę czasu jaka upłynęła od ostatniego restartu do chwili obecnej.
Konstruktor klasy Clock.
Klasa do wykonywania dokładnych pomiarów czasu w bibliotece SFML.
Ustawia poziom przeźroczystości i natężenie barw jakie mają być stosowane dla sprajta.
Predefiniowany kolor - żółty.
Predefiniowany kolor - biały.
Predefiniowany kolor - czerwony.