Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zatrzymuje odtwarzanie muzyki.
Zagadnienia związane z obsługą dźwięku w formacie MIDI.
Zwraca numer wiersza w którym wystąpił błąd o ile jest on znany.
Zwraca numer kolumny w której wystąpił błąd o ile jest ona znana.
Zwraca opis ostatnio napotkanego błędu.
Zwraca identyfikator ostatniego błędu.
Zwraca prawdę w przypadku wystąpienia błędu.
Czyści informacje o ostatnim napotkanym błędzie.
Wczytuje dokument XML z pliku.
Zapisuje dokument XML do pliku.
Pozostałe metody związane z obsługą głównej gałęzi dokumentu XML.
Metody związane bezpośrednio z obsługą błędów występujących podczas pracy z dokumentem XML.
Metody związane bezpośrednio z odczytem i zapisem dokumentu XML.
Wstawia nowy element do kontrolki list-view.
Usuwa jeden element lub wiele elementów z kontenera listy występujących na podanej pozycji lub w podanym zakresie.
Wstawia jeden element lub wiele elementów do kontenera listy na określonej pozycji.